Cennik


Cennik

LP Nazwa Cena
1 Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. do 200 m2 1500-2500 zł
2 Budynki mieszkalne 200-400 m2 1900-3800 zł
3 Budynki mieszkalne < 400 m2 < 4000 zł (indywidualna wycena)
4 Budynki mieszkalne wielorodzinne pow. < 1000 m2 4000-9000 zł (projekt budowlany)
5 Budynki mieszkalne wielorodzinne pow. > 1000 m2 Indywidualna wycena
6 Projekt wewnętrznej instalacji gazowej od 800 zł
7 Budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, sieci zewnętrzne Indywidualna wycena