Oferta


Budynki użyteczności publicznej, magazynowe i przemysłowe


  • Instalacja wentylacji bytowej, technologicznej i pożarowej
  • Instalacje grzewcze wodne, powietrzne i gazowe (promienniki, ogrzewanie płaszczyznowe, ciepło technologiczne)
  • Instalacje wody lodowej, klimatyzacji precyzyjnej, chłodzenie technologiczne, odzysk ciepła technologicznego, instalacje freonowe)
  • Kotłownie ,maszynownie wody lodowej, wentylatorownie, sprężarkownie, węzły cieplne
  • Instalacje sprężonego powietrza
  • Sieci i urządzenia zewnętrzne związane z odprowadzeniem wód opadowych i ich zagospodarowaniem ( układy odwodnienia dróg i placów, zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, pompownie)
  • Sieci i urządzenia zewnętrzne wodociągowe i kanalizacji sanitarnej( hydroforownie, zbiorniki wody pitnej, przyzakładowe oczyszczalnie ścieków, kanalizacja technologiczna, przepompownie ścieków)
  • Sieci zewnętrzne i urządzenia pożarowe ( zbiorniki p. ppoż., pompownie pożarowe, instalacje hydrantowe, studnie ssawne)
  • Sieci zewnętrzne i urządzenia gazowe (stacje redukcyjno-pomiarowe, instalacje zbiorników LPG i CNG, instalacje biogazu)
  • Kosztorysy

Jeśli masz pytania, lub wątpliwości – zadzwoń, chętnie pomożemy!


Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner wykonuje profesjonalne projekty instalacji przeciwpożarowych w budynkach przemysłowych, magazynach, fabrykach, a także obiektach użyteczności publicznej. Specjalizujemy się w projektach instalacji p.poż w mieście Poznań i okolicach, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Nasza oferta jest skierowana m.in. do inżynierów budownictwa ogólnego, inżynierów specjalizujących się w budowie dróg i mostów, inżynierów elektryków, inżynierów zajmujących się ochroną środowiska, inżynierów sanitarnych, a także architektów

Projekt instalacji p.poż Poznań - bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Nasze biuro specjalizuje się m.in. w projektowaniu sieci zewnętrznych, a także urządzeń pożarowych, takich jak instalacje hydrantowe, studnie ssawne, zbiorniki p. poż i pompownie pożarowe. Ponadto projektujemy instalacje tryskaczowe bazujące na rurociągach. Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu projektów zarówno dla dużych obiektów, w których jednocześnie przebywa spora liczba osób, jak i dla mniejszych budynków.

Projekt kanalizacji deszczowej Poznań - kompleksowe wykonanie

Projekty kanalizacji deszczowej uwzględniają dane dotyczące przepuszczalności gruntu, na którym będzie wykonana kanalizacja deszczowa, poziomu wód gruntowych oraz średniej wielkości opadów występujących na danym terenie. Ponadto zawierają informacje o rozmieszczeniu cieków naturalnych i stref ochronnych ujęć wody.

Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie Wielkopolski obejmuje m.in. wyznaczenie wododziałów. Działając jako Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner zajmujemy się wszystkimi wnioskami, pozwoleniami i ustaleniami. Wykonujemy niezbędne obliczenia i wyznaczamy lokalizację każdego elementu instalacji.

Projekt odwodnienia drogi Poznań - bezpieczna eksploatacja

Specjalizujemy się również w kompleksowym przygotowaniu projektów odwadniania dróg publicznych i prywatnych. Projekt odwodnienia drogi w rejonie Wielkopolski wykonany przez nasze biuro to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Projekt uwzględnia m.in. odpowiednie obniżenie wód gruntowych, efektywne odprowadzanie wody opadowej z korony drogi, a także odprowadzenie wody, która przenika od spodu.

Projektowanie instalacji sprężonego powietrza w mieście Poznań - wysoka wydajność i energooszczędność

Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji sprężonego powietrza, wykorzystywanej zarówno w dużych, jak i niewielkich zakładach przemysłowych. Każdy projekt składa się z dokładnych wyliczeń wykonanych na podstawie pogłębionej analizy. Projektowanie instalacji sprężonego powietrza w rejonie Wielkopolski zakłada jak najwydajniejsze wykorzystanie energii sprężarki. Przywiązujemy również szczególną wagę do trwałości i bezawaryjnego działania całej instalacji.

Projektowanie instalacji wody lodowej Poznań - wydajne chłodzenie

Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner specjalizuje się także w projektowaniu instalacji wody lodowej wykorzystywanej zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Wykonujemy projekty na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz różnego rodzaju zakładów produkcyjnych. Projektowanie instalacji wody lodowej w mieście Poznań i okolicach obejmuje nie tylko ustalenie lokalizacji poszczególnych elementów systemu, ale również prawidłowe obliczenie jego wydajności. W razie jakichkolwiek pytań związanych z projektowaniem instalacji przeciwpożarowej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi, sprężonego powietrza lub wody lodowej, zachęcamy do kontaktu.


Zobacz też

O jakości świadczonych przez nas usług niech świadczy fakt, że zdecydowana większość klientów którzy, postanowili skorzystać z naszych usług, decyduje się na stałą współpracę!